Prosječni 5-godišnji
prinos: + 10,66% na dan 15.03.2023.
Najbolji fond u 2021. godini
USA Bluechip
PRIMAMO UPLATE
Prosječni 5-godišnji prinos: 2,97% na dan 15.03.2023.
SAZNAJ VIŠE
Prinosi
Prinosi

Pregled trgovine ZSE

Podaci ažurirani 24.3.2023. u 06:30 ADPL 13,90 -0.36% ARNT 35,60 0% ATGR 48,40 -0.41% HT 25,50 0% PODR 89,60 0% RIVP 4,42 -0.67% DLKV 2,36 7.27% H253B 100,35 0% H26CA 102,50 0% H282A 96,70 0% HPB 114,00 0% IGH 11,30 -5.83% LKPC 97,50 0% MRUL 140,00 -4.11% SPAN 48,60 0.21% ADRS2 55,00 -0.36% ATPL 60,00 3.09% INGR 2,40 0% JDGT 264,00 -0.75% JDPL 11,00 0% KTJV 6,25 -0.79% LRHC 170,00 -1.73% MAIS 40,00 0% PLAG 284,00 -0.7% SNBA 6,65 13.68% TRFM 82,00 9.33% TUHO 600,00 0% VLEN 3,28 -4.65% ZABA 11,95 0.42%

Breza

Zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire najstariji je fond takve vrste u Republici Hrvatskoj. Namijenjen je ulagateljima koji očekuju porast imovine fonda na duži vremenski rok, ulaganjem u dionice kojima se trguje na burzama zemalja u regiji, posebice Hrvatskoj, Sloveniji i Rumunjskoj, ali i drugim brzorastućim tržištima kapitala. Struktura dioničara fonda je optimalna kombinacija između domaćih i stranih institucionalnih investitora i srednjih i malih ulagatelja. Dionicama fonda trguje se u segmentu redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.

Općeniti podaci o fondu

Vrsta investicijskog fonda zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire
Početak rada fonda Fond je registriran kod Trgovačkog suda u Varaždinu dana 20. travnja 1998. pod brojem Tt-97/726-2, MBS:070003693
Ticker BRIN
OIB 75111210338
Trgovinski segment na ZSE Redovito tržište
Temeljni kapital fonda 15.180.000 HRK(uplaćen u cijelosti)
Veličina emisije 506.000 dionica
Nominalna vrijednost dionice 30 HRK
Naknada za upravljanje 2,25%
Depozitna banka Raiffeisen bank d.d.
Naknada depozitnoj banci 0,165%

ZAIF Breza d.d. - Obrazac objave matične države članice

ZAIF Breza d.d. - Mjere likvidnosti

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn
Podaci o depozitnoj banci

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, 10000 Zagreb, OIB 53056966535. Temeljni kapital Društva iznosi 3.621.432.000,00 kn, uplaćen je u cijelosti.
Rješenje Hrvatske narodne banke Z.Br. 1189/2003 od 12. veljače 2003. godine. Rješenje Agencije, klasa: UP/I-450-08/02-02/161 Ur. Broj: 567-03/02-5 od 5. prosinca 2002. godine.
Poslove depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. obavlja samostalno dok poslove pohrane i namire inozemnih vrijednosnih papira delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:

 • Raiffeisen Bank International AG, Beč, Austrija
 • Raiffeisenbank d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Erste Bank AD Podgorica, Crna Gora
 • Komercijalna Banka AD Skopje, Makedonija
 • Raiffeisenbank AD Beograd, Srbija
 • Nova KBM d.d., Slovenija

Predsjednik Nadzornog odbora: Siniša Brajčić

Preuzimanja
Strategija ulaganja

Osnovni cilj Fonda jest ostvarivanje porasta vrijednosti imovine porastom cijena vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koje će držati u svojem portfelju te ostvarivanje prihoda za portfelj od kamata na obveznice te prihoda od dividendi. Društvo će voditi visoko rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda. Navedeni ciljevi ostvarit će se ulagačkom politikom Fonda s fokusom na ulaganje u fundamentalno podcijenjene vrijednosne papire. Društvo ne jamči za ostvarenje investicijskog cilja.

Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u:

 1. vlasničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na burzama ili na drugom uređenom tržištu (neuvrštene vlasničke vrijednosne papire), u Republici Hrvatskoj Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda.
 2. vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama (uređenom tržištu) ili na drugom uređenom tržištu, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost u Republici Hrvatskoj Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, drugim zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda
 3. dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama (uređenom tržištu) ili na drugom uređenom tržištu, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, drugim zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, do 30% neto vrijednosti imovine Fonda;
 4. udjele ili dionice investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugim državama članicama Europske unije, CEFTA-e i OECD-a do 20% neto vrijednosti imovine Fonda pod uvjetom da ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5%, te da zadovoljavaju uvjete propisane člankom 10. stavkom 2. točkom 4. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova (NN 105/13 i 28/15);
 5. prava na stjecanje dionica, do 30 % neto vrijednosti imovine Fonda;
 6. opcijske i terminske poslove (financijske izvedenice i to opcije (options), budućnosnice (futures), unaprijedni ugovori (forwards), zamjene (swaps) ili drugi izvedeni instrumenti) u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda i u svrhu osiguranja i zaštite imovine Fonda na način da se smanjuje rizik ulaganja i štite investicijski ciljevi Fonda do 110% neto vrijednosti imovine Fonda;
 7. instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, do 60% neto vrijednosti imovine Fonda;
 8. robe kojima se trguje na robnim burzama do 10% neto vrijednosti imovine Fonda;
 9. nekretnine koje se nalaze na području država u koje Fond može ulagati svoju imovinu do 20% neto vrijednosti imovine Fonda, pod uvjetima propisanim člankom 10. stavkom 2. točkom 10. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova (NN 105/13 i 28/15);
 10. sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, druge države članice EU ili OECD-a do 20% neto vrijednosti imovine Fonda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Fonda,
 11. sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vlasnički i dužnički vrijednosni papiri (korporativni vrijednosni papiri) izdavatelja pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, drugim zemljama članicama EU ili OECD-a do 20% neto vrijednosti imovine Fonda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Fonda,
 12. sporazume o reotkupu (repo pasivni) i pozajmljivanje vrijednosnih papira do 20% neto vrijednosti imovine Fonda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Fonda,,
 13. novac na računima.

Fond može koristiti financijsku polugu. Upotreba financijske poluge dozvoljena je u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda.